Τ64

t64

Τίτλος: Είσοδος ασφαλείας 
Κωδικός: Τ64
Υλικό: Ξυλεία Μεράντι
Περιγραφή: ταμπλαδωτή με ξυλόγλυπτα διακοσμητικά στοιχεία. 
Διατίθεται σε: Μεράντι, Σουιδική ξυλεία, Νιανγκόν, Δρύς