ΤΞ_01

t01ks

Τίτλος: Είσοδος ασφαλείας 
Κωδικός: ΤΞ_01
Υλικό: Ξυλεία Νιαγκόν
Περιγραφή: Είσοδος ασφαλείας ταμπλαδωτή με ξυλόγλυπτα διακοσμητικά στοιχεία. 
Διατίθεται σε: Μεράντι, Σουιδική ξυλεία, Νιανγκόν, Δρύς