Τ5

t5

Τίτλος: Είσοδος ασφαλείας 
Κωδικός: Τ5
Υλικό: Ξυλεία Νιαγκόν
Περιγραφή: Είσοδος ασφαλείας τοξωτή με τζάμι. 
Διατίθεται σε: Μεράντι, Σουιδική ξυλεία, Νιανγκόν, Δρύς