Τ58

t58

Τίτλος: Είσοδος ασφαλείας 
Κωδικός: Τ58
Υλικό: Ξυλεία Μεράντι
Περιγραφή: Είσοδος ασφαλείας ταμπλαδωτή με βιτρώ, με δύο σταθερά φυλλα με βιτρώ,τρίπλεξ. 
Διατίθεται σε: Μεράντι, Σουιδική ξυλεία, Νιανγκόν, Δρύς