ΠΠ2/PP2

pp2

Τίτλος: Παντζούρι δίφυλλο ραμποτέ 
Κωδικός: ΠΠ2/PP2
Υλικό: Ξυλεία Μεράντι 
Περιγραφή: παραδοσιακό με τριφυλλάκι
Διατίθεται σε: Μεράντι, Σουιδική ξυλεία, Νιανγκόν, Δρύς
Τεχνικές Προδιαγραφές: 68/84  56/80