ΠΟ

76

Τίτλος: Υαλοστάσιο
Κωδικός: ΠΟ
Υλικό: Ξυλεία Μεράντι
Περιγραφή: Υαλοστάσιο 4φυλλο με καϊτια και κάτω ταμπλά
Διατίθεται σε: Μεράντι, Σουιδική ξυλεία, Νιανγκόν, Δρύς
Τεχνικές Προδιαγραφές: 68/84  56/80