Σ6/S6

s6

Τίτλος: Ανασυρόμενο παράθυρο 
Κωδικός: Σ6/S6
Υλικό: Ξυλεία Μεράντι
Περιγραφή: με δυνατότητα ανάκλισης για καθαρισμό της εξωτερικής πλευράς, με ευκολία στη χρήση 
Διατίθεται σε: Μεράντι, Σουιδική ξυλεία, Νιανγκόν, Δρύς
Τεχνικές Προδιαγραφές: 68/84  56/80