Πιστοποιητικά ποιότητας

 

Η παραγωγική διαδικασία σε όλα τα στάδια (σχεδιασμός,κατασκευή και εγκατάσταση)έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 από την ΤUV Hellas για τα ακόλουθα προϊόντα: Ξύλινα κουφώματα, Πόρτες, Ντουλάπες, Κουζίνες και Ειδικές Κατασκευές. Τα ξύλινα κουφώματα έχουν πιστοποιηθεί από το IFT Rosenheim Γερμανίας για επιδρούσες δυνάμεις, αντίσταση στον αέρα, αεροστεγανότητα, υδατοστεγανότητα, κ.α και φέρουν CE marking.

Επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.